นโยบายการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท

 • การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ สำหรับการสั่งซื้อแบบ Made to Order จะมีระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ ( ขึ้นอยู่กับประเภทของ Shipping ที่ลูกค้าเลือก) ซึ่งทางร้านใช้ระยะเวลาในการผลิตสินค้า 1– 4 สัปดาห์ หลังจากมีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน
 • การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ สำหรับการสั่งซื้อแบบ Made to Order จะมีระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นเวล 1-2 วัน ซึ่งทางร้านใช้ระยะเวลาในการผลิตสินค้า 1- 4 สัปดาห์ หลังจากมีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน
 • การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทั่วไป (สินค้าที่มีอยู่แล้ว) จะมีระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์( ขึ้นอยู่กับประเภทของ Shipping ที่ลูกค้าเลือก) หลังจากมีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน
 • การจัดส่งสินค้าภายในประเทศประเภททั่วไป (สินค้าที่มีอยู่แล้ว) จะมีระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นเวลา 1-2 วันไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด หลังจากมีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

โดยสามารถตรวจสอบ สถานะการจัดส่งได้ที่นี่ ตรวจสอบสถานะสินค้า

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าประเภท Made to Order ได้ ในกรณีที่ทางร้านยังไม่ดำเนินการผลิต แต่ทางร้านจะคิดค่าเสียหาย ในการดำเนินการ 50 % ของราคาสินค้า ต่อ 1 การสั่งซื้อ
 • ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าประเภททั่วไปได้ ในกรณีที่ทางร้านยังไม่ได้ทำการจัดส่งสินค้าเท่านั้น
 • หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าทั้งประเภท Made to Oder/ประเภทสินค้าทั่วไป กรณีชำระเป็นเงินสด/เงินโอนเข้าบัญชี ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของทางร้าน ทางร้านจะคืนค่าสินค้าให้ลูกค้า โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้นใช้เวลา 3-7 วัน ในการดำเนินการ
 • หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งประเภท Made to Oder และประเภทสินค้าทั่วไป กรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ลูกค้าจะได้รับเงินคืนใน 40 วันของรอบบัตรนั้น

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ทางร้านจะรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ให้กับกรณีดังต่อไปนี้

 • ทางร้านจะเปลี่ยน/คืนสินค้าก็ต่อเมื่อ สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าได้กดสั่งซื้อไว้ เช่น ผิดแบบ ผิดขนาด หรือมีข้อผิดพลาดจากการผลิตสินค้าจากทางร้าน กรุณาติดต่อทางร้าน เพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา
 • เมื่อทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ไปยังลูกค้า ภายในระยะเวลา3-5 วัน
 • หากทางร้านไม่สามารถหาสินค้าที่มีขนาด หรือแบบ ตามลูกค้ากดสั่งซื้อมาทดแทนได้ ทางร้านถึงจะคืนเงินให้กับลูกค้าตามยอดค่าชำระจริง และสงวนสิทธิ์โอนเงินผ่านธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อเท่านั้นโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • หากมีการคืนสินค้า กรณีที่ลูกค้าจ่ายผ่านบัตรเครดิตลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 40 วัน
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้กดสั่งซื้อสินค้าผิดขนาด โดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูกต้องแล้ว หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเองทั้งหมด (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

 

กรอกฟอร์มเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน ›

*หากท่านต้องการแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข  092-2842456 หรืออีเมล์ [email protected]